Historiaa

Kajaanin Harmonikkakerho ry perustettiin 8.2.1984. Perustajajäseniä olivat Pauli Lappalainen, Teuvo Lämsä, Armas Piippo, Jaakko Sarlin, Tauno Suorsa, Ville Tikkanen ja Jussi Turunen. Armas Piipon panos kerhomme alkutaipaleella on ollut ensiarvoisen tärkeää. Hän toimi useita vuosia Harmonikkakerhon lisäksi Suomen Harmonikkaliiton liittovaltuustossa. Pitkäaikaisena puheenjohtajana toimi Jussi Turunen. Eero Määttä toimi puheenjohtaja yli kaksikymmentä vuotta sekä Harmonikkaliiton liittovaltuuston varapuheenjohtajana yli 10 vuotta ja puheenjohtajana 10 vuotta.

Olemme toimineet Kansalaisopistojen opintopiirinä koko toimintamme ajan. Alkuvuosina paikkana oli Kuurnan koulu ja Kajaanin kaupungin nuorisotila Nurmikadulla. Olemme toimineet yli kymmenen vuotta itse vuokraamissamme tiloissa Purolan vanhalla koululla Pupulassa. Soittoharjoituksia ja teoriaopetusta kerhossamme on toteutettu kaksi kertaa viikossa. Lisäkertoja kokoontumisiin ovat tietysti tuoneet valmistautumiset erilaisiin tilaisuuksiin. Soitonohjaajana alussa toimi Armas Piippo. Vuonna 1998 ohjaajana toimi Eila Hallamaa, minkä jälkeen Terho Lämsä on hoitanut tätä tehtävää.

Esiintymisiä kerhollemme kertyy vuosittain noin 70. Pääasiassa toiminta on Kajaanissa ja Kainuussa. Olemme tehneet yhteistyötä Sotkamon Hanuripelimannien, Suomussalmen, Kuusamon, Iisalmen, Enon ja Lappeenrannan Harmonikkakerhojen kanssa. Myös useat Harmonikkakerhot muualta Suomessa ovat tulleet meille tutuiksi yhteisen toimintamme kautta. Yhteistyö Kajaanin kaupungin kanssa on säännöllistä. Olemme vierailleet kerhona Pohjoismaissa, Venäjällä, ja vuosina 2002 ja 2005 USA:ssa Mischiganissa Kajaanin ystävyyskaupungissa Marquetessa.

Kerhomme toiminta on ollut aktiivista koko toiminnan ajan. Olemme osallistuneet useita kertoja Rytmiä elämään -tapahtumiin eri puolilla Suomea. Soittajamme ovat osallistuneet erilaisiin kilpailuihin ja harmonikkaleireille. Kerhomme kannustaa ja tukee erityisesti tällaista toimintaa.

Kajaanin Harmonikkakerho on julkaissut kolme äänitettä. Haaveita Harmonikalla valmistui vuonna 1996, Kaunis on Kainuu 2005 ja Valoa ikkunassa 2014. Kerhomme jäsenet ovat myös tuottaneet sävellyksiä ja sanoituksia, jotka ovat päätyneet erilaisille äänitteille.

Kerhomme talous on perustunut jäsenmaksutuottoihin, keikkapalkkioihin sekä omien tilaisuuksien tuottoihin.

Nostetta näppäimiin

Itä-Suomi projektin Nostetta Näppäimiin -hanke oli kolmivuotinen. Tämä hanke käynnistettiin 1.3.2009 ja se päättyi 30.6.2011. Hanke ooli Enon, Iisalmen, Lappeenrannan ja Kajaanin Harmonikkakerhojen yhteinen. Hanketta hallinnoi Enon Harmonikkakerho ja projektipäällikkönä toimi Pentti Karjalainen Joensuusta.

Hankkeen tavoitteena oli lisätä kerhojen yhteistyötä, sekä saada lapsia ja nuoria harmonikkaharrastuksen pariin. Hankkeen aikana järjestettiin harmonikkaleirejä, perehdyttiin harmonikan huoltoon, korjaukseen ja entisöintiin. Kerholle hankittiin laitteistoa musiikin taltioimiseen ja editointiin. Ohjelmassa oli myös erilaisten musiikkiohjelmien käyttö sekä studiotyö.

Projektin osapuolet tekivät tutustumiskäynnin Italian Castelfidartossa sijaitsevaan harmonikkatehtaaseen. Siellä tutustuttiin harmonikan eri valmistusvaiheisiin ja valmistuksessa tarvittaviin työkaluihin. Vierailimme Castelfidardossa sijaitsevassa ainutlaatuisessa harmonikkamuseossa. Kävimme myös Hohnerin harmonikkatehtaalla Saksassa. Matkan tarkoituksena oli luoda kontakteja italialaisiin, saksalaisiin ja yleensä eurooppalaisiin harmonikkakerhoihin ja harmonikkataiteilijoihin. Tavoitteena oli ja on edelleen nuorten harmonikansoittajien aktivoiminen kansainväliseen yhteistyöhön.